GABINET PSYCHOTERAPII Romana Chytrowska

"Liczy się jedynie droga. To ona trwa, a nie cel (...). Bo od tego co jest, nieustannie wyruszasz dalej." Antoine de Saint-Exupery

TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • Terapia pedagogiczna to całokształt oddziaływań pedagogicznych wobec dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym oraz wspomagającym funkcje poznawcze.
 • Często dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym napotykają trudności w nauce czytania i pisania. Trudności te spowodowane są zaburzeniami, niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego.
 • W moim gabinecie oferuję kompleksową pomoc pedagogiczną skierowaną do dzieci i młodzieży dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami rozwoju, mających trudności w nabywaniu wiadomości i umiejętności, doświadczających niepowodzeń szkolnych, zmagających się z zaburzeniami uwagi, nadpobudliwością psychoruchową, lękami szkolnymi.
  W terapii ważne dla mnie jest nieustanne poszukiwanie zasobów dziecka, jego mocnych stron, umacnianie jego poczucia własnej wartości.

W swojej pracy stosuję szeroką gamę metod i technik pedagogicznych, które dostosowuję do indywidualnych potrzeb dziecka.

Zapraszam na wstępną konsultację w celu omówienia trudności, zasobów, analizy dostępnych opinii, oraz ustalenia przebiegu ewentualnej terapii.


 Oferta:

 • zajęcia przygotowujące dzieci do podjęcia nauki szkolnej,
 • zajęcia usprawniające czytanie, pisanie i liczenie,
 • zajęcia utrwalające znajomość zasad ortografii,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • zajęcia grafomotoryczne,
 • pomoc w odrabianiu zadań domowych i nadrabianiu zaległości szkolnych.


Zajęcia trwają od 45 min. do 60 min.